Over onze speeltuin

In Amsteldorp was altijd een speeltuin en een grote speeltuinvereniging. Het gebouw was een wijkgebouw. De vereniging vergrijsde en hief zich op. Het gebouw stortte in. De speeltuin bleef.

Bloeiende speeltuinvereniging anno 1955

Een tijd lang is het terrein beheerd door een welzijnsinstelling. Maar toen er geen geld meer was bleef de speeltuin steeds vaker dicht. Alles verviel. Een paar jaar geleden hebben enthousiaste bewoners de handen ineengeslagen om de speeltuin weer een leuke en fijne speelplaats te maken. De plek is prachtig – in een hoek van het dorp, omzoomd door water, met veel bomen en tegen de sportvelden aan.

2006. Trieste boel 🙁

Tegenwoordig houden buurtbewoners de speeltuin open en is er een commissie van vrijwilligers die af en toe activiteiten organiseert, met steun van het stadsdeel. De speeltuin is dagelijks geopend, van negen uur tot zonsondergang ongeveer.

We zoeken altijd, altijd, altijd vrijwilligers. Om een week de buurtspeeltuin ’s ochtends open en ’s avonds weer dicht te doen, om los op een feest of workshop mee te helpen met een activiteit, om een activiteit mee te helpen organiseren of om commissielid te zijn en een beetje mee te helpen met het runnen van deze website, financiën, het sleutelrooster, verhuur van het huisje etc. Dus als je eenmalig of vaker wilt en kunt helpen tussen april en oktober (kom op, je hebt toch wel eens vrij?) meld je dan aan via ons contactformulier!