Kom op! Vrijwilligers nodig!

group of people holding arms

De buurtspeeltuin heeft jou nodig! En eigenlijk is het niet veel werk, maar het is te veel werk geworden voor de mensen die het tot nu toe deden, de afgelopen 13 jaar.

De speeltuincommissie is eigenlijk een enthousiaste oudercommissie die met een kleine subsidie van de gemeente af en toe iets leuks organiseert. Verder moet het sleutelrooster ingevuld worden, wat vooral neerkomt op het in de gaten houden of de planning rond is. Zo niet, dan moet je extra mailen.

Dus je hebt in de kern nodig:

  • ten eerste: 1 of meerdere mensen die bereid zijn contacten met de gemeente te onderhouden, over a) een simpel subsidievoorstel b) als er iets kapot is in de speeltuin
  • ten tweede: 1 of meerdere mensen voor het sleutelrooster
  • ten derde: 1 of meerdere mensen voor activiteiten, zoals een buurtpaasfeest of een zomerfeest. Dat kan en mag ad hoc zijn, een vader die in april helpt met het klaarzetten van tafels voor het paasfeest maar verder dat jaar niets, of een moeder die eenmalig helpt bij Halloween.
  • De gemeente heeft bovendien plannen om de speeltuin in de komende jaren te renoveren. Het is belangrijk om daar een oudercommissie voor te hebben.

Het is niet veel. De oorspronkelijke speeltuincommissieleden hebben eigenlijk geen kinderen meer in speeltuinleeftijd en door verhuizingen is de commissie steeds kleiner geworden. De laatste paar leden zijn eigenlijk gestopt.

Zonder nieuwe vrijwilligers valt alles weer in elkaar, gaat de speeltuin opnieuw dicht omdat niemand de sleutel meer doet of komt er zonder inspraak misschien een betonbakken standaardspeeltuin van een broodbouwer voor in de plaats. Je weet als buurt niet wat er op je af komt.

Klinkt somber, maar zo is het gewoon. Zonder vrijwilligers geen speeltuinactiviteiten, zonder buurtouders geen passie.

Dus kom op! Doe mee! Een stuk of vier, die met wat vrienden en vriendinnen een blije oudercommissie vormen, zijn genoeg. Neem je het op je? Stap je in? Doe je mee?